Audyty i certyfikaty

Oferujemy szybkie i profesjonalne wykonanie audytów energetycznych i audytów remontowych wraz z efektem ekologicznym oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

reklama:

Audyt energetyczny

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia termoizolacyjnego (ulepszenia zmniejszające zapotrzebowanie na energię), ze wskazaniem optymalnego rozwiązania z punktu widzenia kosztów realizacji i oszczędności energii. Stanowi założenie do projektu budowlanego. Wymagany w przypadku gdy inwestor chce zaciągnąć kredyt na termomodernizację i skorzystać ze wsparcia finansowego.


Audyt remontowy

Podobnie jak audyt energetyczny jest dokumentem określającym ulepszenia budynku mające na celu zmniejszenie zapotrzebowanie na energię, jednak bez obliczeń wartości finansowej planowych oszczędności. Opracowanie wykonywane jest wyłącznie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oddanych do użytkowanie przed 14 sierpnia 1961r i wymaga zgodności planowanego przedsięwzięcia z warunkami ustawy.


Świadectwo energetyczne

Dokument określający zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do jego użytkowania (mianowicie ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia). Obowiązkowy jest dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania oraz podlegających zbyciu lub wynajmowi, z nielicznymi zwolnieniami opisanymi w Prawie Budowlanym. Każde ocena energetyczna ważne jest przez 10 lat i przy braku modernizacji budynku przedłużana o kolejne 10 lat. Wyjątkiem są budynki zmieniające standard energetyczny o co najmniej 25%, gdyż tak duża zmiana standardów wymusza ponowne wykonanie świadectwa.


Polecamy

Kładziemy duży nacisk na profesjonalizm wykonywanych usług, czego również oczekujemy od naszych wspólników. Firmami, które szczerze polecamy naszym klientom są:


E-mail kontaktowy:
info@audyty.margol.eu

Tel. kontaktowy:
668 392 252
Łukasz (Rzeszów)

691 834 950
Mateusz (Warszawa)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu